Hur överförs hATTR amyloidos?

Ärftlig ATTR (hATTR) amyloidos är ett autosomalt dominant tillstånd – vilket innebär att varje barn till en förälder med hATTR amyloidos har en 50 % chans att ärva en genetisk mutation som orsakar tillståndet.

Hur hATTR amyloidos ärvs

hATTR Amyloidos Stamtavla
hATTR Amyloidos Stamtavla

En familjemedlem kan ärva TTR-genmutationen men att ha mutationen betyder inte nödvändigtvis att han eller hon kommer att utveckla hATTR amyloidos.

Ladda ner vårt verktyg för familjehälsoträd, som kan hjälpa dig att hålla reda på din familjehistoria och ha en produktiv konversation med din läkare.


“Kom alltid ihåg att du kommer från en plats där du bryr dig om din familjemedlem.”

Tootie Bueser, Hjärtgenetisk sjuksköterska
Hör en hjärtgenetisk sjuksköterskas råd för att prata med din familj om din diagnos

Hör om Philip och hans familjs erfarenhet av genetisk testning för hATTR amyloidos

Se Philips hATTR amyloidos-berättelse