Starta hATTR amyloidos-samtalet med din läkare

Om du misstänker att du kan vara i riskzonen för ärftlig ATTR (hATTR) amyloidos är det viktigt att du pratar med din läkare. Här är några tips för att förbereda för samtalet:

Ta reda på om din familjehistoria

Att samla in din familjs sjukvårdsjournaler och sammanställa din familjs medicinska historia kan ge din läkare viktig information som kan hjälpa till med diagnosen hATTR amyloidos.

Ladda ner vårt verktyg för familjehälsoträd, som kan hjälpa dig att hålla reda på din familjehistoria och göra det lättare att diskutera med din läkare.

Förbered en lista över symptom

Symptom på hATTR amyloidos kan påverka många delar av kroppen och kan ofta misstas för andra tillstånd, så det är viktigt att vara medveten om de olika symptomen som kan vara ett tecken på hATTR amyloidos.

Det är viktigt att du diskuterar alla dina symptom eftersom din läkare kan välja att hänvisa dig till en specialist som kan rekommendera ytterligare tester för att ställa en diagnos.

Genetisk rådgivning

Om din läkare tror att du löper risk för hATTR amyloidos, kan de rekommendera att du arbetar med en genetisk rådgivare.

Varför är det viktigt?

Genetisk rådgivning kan hjälpa dig att förstå dina chanser att utveckla tillståndet samt bekanta dig med testprocessen och konsekvenserna av en diagnos.Genetiska rådgivare kan också hjälpa dig att förstå frågorna relaterade till genetisk testning - från personlig risk till eventuell försäkringseffekt - och kan hjälpa dig att avgöra om ett genetiskt test kan vara rätt för dig.

Vilken information ger den?

Ett genetiskt test kommer att berätta för en person om han eller hon bär på en mutation i TTR-genen associerad med hATTR amyloidos. När en genmutation väl identifierats, kan anhöriga till en drabbad person använda denna information för att hjälpa till att avgöra sin egen risk


“Det är viktigt att patienter har tillgång till screening och genetiska tester.”

Tootie Bueser, Hjärtgenetisk sjuksköterska
Hör en hjärtgenetisk sjuksköterska berätta om betydelsen av genetisk testning